Express furniture rental
Služby
Prečo si prenajať nábytok?
Predaj nábytku
Žiadosť o cenovú ponuku
Investície do nehnuteľností
Ako si objednať?
Kontakt Express Furniture Rental

Pre ľudí, ktorí
sa sťahujú

Pomoc pri predaji alebo prenájme domu/bytu

Pre kancelárie a firmy

Pre výstavy a rôzne udalosti

 

Kontakt

Express Furniture Rental

Universal Express (Slovakia) s.r.o.
ADRESA: Učňovská 1
040 15 Košice- Šaca

TEL/FAX: 00 421 / 55 / 622 31 24
MOBIL: 00 421 / 918 18 29 64

EMAIL: office@efr.sk


 

 

 

 

 

 


Copyright © 2006-2010 Express Relocations Sp z o.o.